top of page
JHU Consulting Oy

Kustannusarviot ja hankeselvitykset

Suunnittelun hankintatehtävät

Suunnittelusopimusten laadinta

Suunnittelun ohjaus

Rakennustyön hankintatehtävät ja urakka-asiakirjojen laadinta

Urakkasopimusten laadinta

Rakennustöiden kustannus- aikataulu- ja laadunhallinta

Rakennustekninen valvonta

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin tehtävät

Takuutarkastukset

bottom of page